PROIZVODNJA AX-SOLING d.o.o.

AX-SOLING d.o.o. Grude proizvođač pokretnih baznih stanica namijenjenih za smještaj telekomunikacijske opreme za mobilne operatere i pružatelje telekomunikacijskih usluga.

Pokretna bazna stanica garantira brzu i laku montažu na svim vrstama podloge, puno bržu proceduru ishođenja potrebnih dozvola za montažu i puštanje u rad, strateški je pogodna za brzo proširenje mobilne mreže, dok su njene tehničke karakteristike u potpunosti u skladu sa svim zahtjevima građevinske struke kao i sa zahtjevima cestovnog prometa.

Pripadajuća telekomunikacijska oprema se montira na samoj pokretnoj baznoj stanici u vidu Outdoor Cabineta, a postoji mogućnost i ugradnje telekomunikacijskog kontejnera za smještaj telekomunikacijske opreme.